Tohum

iOS için Otizm'li Çocuklar için Eğitim Uygulaması
BİLGİ
  • Lisans Ücretsiz
  • Boyut 88.0 MB
  • Version 1.0.2
  • Dil İngilizce
  • Firma Tohum Otizm Vakfi
Tohum; otizm spektrum bozukluğu olan çocukların becerilerini geliştirmek ve günlük ihtiyaçları için yeni beceriler öğretmek için geliştirilmiş oldukça faydalı bir Otizm'li Çocuklar için Eğitim Uygulamasıdır.

Tohum; otizm spektrum bozukluğu olan çocukların becerilerini geliştirmek ve günlük ihtiyaçları için yeni beceriler öğretmek için geliştirilmiş oldukça faydalı bir Otizm'li Çocuklar için Eğitim Uygulamasıdır.

4 yaş ve üzeri otistik çocuklar için özel olarak geliştirilmiş uygulama ile otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarınıza nesne ismi öğretme, ayırt erme becerileri ve yeni beceriler öğretebilirsiniz.

Uygulamada Yer Alan Bölümler:

- Görsel destek (öz bakım beceri - sosyal beceriler - günlük yaşam becerileri - iletişim)

- Nesne ismi öğrenme (banyo araç ve gereçleri - ev eşyaları - giysiler - hayvanlar - meyve ve sebzeler - mutfak eşyaları - okul araç ve gereçleri - taşıtlar)

- İletişim

Otizmli çocuk ve bireylerin görsel hafızalarının güçlü olması sebebiyle hazırlanan Görsel Destek bölümü çocuklarda yalnızca hedeflenen becerilerin öğretiminde kullanılırken bazı çocukların yaşamlarında sürekli olarak yer almaktadır.

Nesne İsmi Öğrenme bölümü ise; bilimsel dayanakları farklı ortam ve araştırmacılarla güçlü bir biçimde ortaya konmuş olan tepki ipucu yönetmelerinden sabit bekleme süreli öğretim kullanılarak tasarlanmıştır. Sabit bekleme süreli öğretimde amaç çocuğa sunulan yönerge ya da soru için çocuk tepkide bulunmadan önce ipucu sunularak çocuğun bu ipucuna dayalı olarak doğru tepkide bulunması hedeflenir. Bu bölümde öğretim çocuğun düzey ve performasına bağlı olarak bireyselleştirme esasına göre hazırlanmıştır. Ebeveyn ya da çocuk hangi alanda nesne ismi öğrenmeye gereksinimi varsa bu alanı seçebilmekte, çocukla çalışan uygulamacı (örn., ebeveyn, öğretmen, terapist, kardeş, akran) ismini girebilmekte ve bekleme süresi ve zorluk derecesini (örneğin iki nesne arasından ismi söylenen nesneyi gösterme, üç nesne arasından ismi söylenen nesneyi seçebilme) seçebilmektedir.

Bunun yanı sıra uygulamada Nesne İsmi Öğrenme için Veri Toplama bölümü de yer almaktadır. Bu bölüm sayesinde çocuklarının performansını kayıt altına alabilirsiniz. Ayrıca uygulamacının ismi, çocuğun ismi, çalışılan nesne kategorisi, zorluk düzeyi ve bekleme süresi gibi betimsel bilgiler de kaydedilmektedir. Bu sayede uygulamayı kullanan kişiler zaman içinde çocuktaki gelişmeyi kayıt altında tutabilmekte ve bu gelişmeye bağlı olarak uygun kararlar alabilmektedir.

Çocukların gereksinimlerine göre özelleştirme seçenekleri sunan uygulamada ilgili bölümlere resim/fotoğraf ekleyebilir ve video görüntüsü yükleyebilirler. Bir örnekle açıklama gerekirse, çocuğunun oyun becerilerini öğrenmesini isteyen bir ebeveyn çocuğun oyun oynayan kardeşini ya da akranını video kayda alarak ilgili bölüme yükleyebilir ve çocuğun bu videoyu izleyerek bu beceriyi öğrenmesini sağlayabilir. Bu kayıtların nasıl yapılacağına dair uygulama içerisinde eğitim videoları yer almaktadır. Ayrıca her bölüm için o bölümün nasıl ele alınması gerektiğine dair kaynakları uygulama içerisinde bulabilirsiniz.

Daha Fazla Göster
Tohum indir